2016-03-01

Tytöt kouluun – Girls to School – 女孩上小学Tällä kertaa minulla on muuta asiaa kuin puutarhajuttuja. This time I’ve got something else but gardening. 这个次我没有花园的东西,有别的事。

Tyttäreni tutustui intialaiseen kengänkiillottajaan ja tämän perheeseen jokunen vuosi sitten matkallaan Nepaliin. Tuon kesän jälkeen hän on joka vuosi järjestänyt perheen lapsille keräyksen. Ensin yksi lapsi, sitten toinen ja viime vuonna kolmaskin tytär pääsi kouluun.
My daughter met an Indian shoe polisher on her trip to Nepal few years ago. After that summer she has arranged fundraising to support daughters of the family. Now there are three of them to go to school.
一些年前在尼泊尔,我女儿认识了印度人和他的家。然后这个夏天她设了筹款和给钱到他的女儿。现在已经三个女儿去上小学。

Tyttöjen vanhemmat ovat hyvin köyhiä ja ajoittain perheen rahat eivät riitä edes ruokaan. Tyttöjen isän suuri haave onkin saada lapsilleen paremmat lähtökohdat elämään. Enemmän tietoa keräyksestä löydät klikkaamalla oikeanpuoleisen palstan kuvaa.
Parents are poor, and sometime there is no money for food. Their father’s big dream is to offer better chances to daughter’s lives. Read more about fundraising behind the link at the side bar on right.
父母的女儿穷人和有时候他们没有钱买饭。它们爸爸想给他女儿更好的生。要念多一点,请找到照片在显示屏的右边。


Tämä on hyvin konkreettinen mahdollisuus auttaa ja tehdä kengänkiillottajan haaveesta totta. Vielä enemmän autat hänen tyttäriään antamalla heille mahdollisuuden päästä taas seuraavaksi lukuvuodeksi kouluun.
This is how you can make his dreams come true. Even more you help his daughters to give them a chance to study one more year at school.
你可以帮助印度人爸爸, 不过更多你帮助他女儿还学习一个年。

Kiitos! Thank you! 谢谢你!