2014-10-19

Tammen alla 2/Under the oak tree/在栎树下
Kevät eteni kohisten ja pian alkoi maa peittyä vihreään. Kesäpikkusydän muodosti polun viereen pitkän kukkivan kaarteen. Juuri niin kuin olin haaveillut. Se on aivan hurmaava kasvi. Kukintaa on riittänyt varhaisen kevään ensimmäisistä nupuista nyt pakkasiin asti. Pidän kesäpikkusydämissä siitä, että vaaleat kukinnot näkyvät syvässäkin varjossa, tiivis lehdistö peittää maan ja kesän edetessä vaaleanpunaiset sydämet kaartuvat harmaita ja vaaleanpunaisia kiviä vasten. Se on hauras yksin, mutta joukossa vahva.
Spring came fast and ground got it green. Dicentra formosa grew to a long blossoming curve, just as I had dreamed. It’s a wonderful plant. It blossoms from first early spring buds until now, to frosty weather. What I like about Dicentra formosa, is its pale flowers seen even in dark shadows, thick foliage which covers soil and when summer goes further, it bends its pale red flowers on the path against grey and pale red stones. It’s fragile by itself, but strong as a group.
春天快来了和地方是路色的。Dicentra formosa 种了长跟花,一样我希望。它是真美妙的种子。它有花从早春天到秋天的冷天气。我喜欢Dicentra formosa的银红花在黑影面积, 它的厚叶子覆盖地方和夏天它的银红花休息路上。 一个种子很易碎, 不过已经很强。

Taustalla kuunliljat jo levittelevät lehtiään. Paljut on vielä täyttämättä vedellä, koska pitkään jahkasin, tuleeko paljujen pohjalle kiviä koristeeksi vai ei. Polun ja kukkapenkin erottaa ohut laudanpätkistä kyhätty pystyreunus, joka estää multaa valumasta polulle. Myöhemmin kesällä peitin reunan ohuella kerroksella pieniä kiviä.
At background Hostas widen their leaves allready. Pools are not yet filled, as I hesitated for a long to set stones on the bottom of pools or not. There is a thin vertical layer of staves to prevent soil spread to a path. Later at summer I covered edge of the stave with a thin layer of stones.
水池的后边Hosta种它的叶子。水池还没有水里面, 所以我不可以决定, 要不要也有石头水池里面。木边是步道和花床里面,为了土地不去到步道。以后我置小石头边上边。

Vaaleanpunaisen ja harmaan sointuva liitto.
Combination of pale red and grey. 银红和灰色已经好看的。


Polun vasemmalle puolelle olin viime kesänä valeistuttanut tärkeimmät kasvit alkuperäisestä penkistä. Ne halusin säilyttää; muutaman liljan ja jalopähkämön.
At left side of the path I had last summer moved the most important original plants of the flower bed. I wanted to keep them; some lilies and Stachus marcantha.
下个夏天我种了原来的种子到步道的左边。这些我要了保持:一些萱和Stachus marcantha

Kuva herukkapensaiden takaa kurkottaen.
A picture behind currants. 情景从黑醋栗灌木的后面。Verihanhikin lehdet antavat mukavasti vaihtelua kuunliljan lehdille. Käytin verihanhikkia penkin reunassa, jonne aurinko pääsee paistamaan. Suikertaapa tuossa kuvassa vielä karkulaisena kärhön verso. Vesisateet huolehtivat alkukesästä altaiden täyttymisen.
Potentilla atrosanguinea’s leaves give variability beside Hosta’s leaves. I used Potentilla atrosanguinea at the edge of the flower bed, where sun shines. You can find also a Clematis sprout hiding between plants. Rains took care of filling the pools at the beginning of the summer.
Potentilla atrosanguineaHosta的叶子不一样。我用了Potentilla atrosanguinea种子花床的边, 哪里 太阳的。你可以找到Clematis的长出种子旁边。夏天开始的时间,雨照顾了水池的装满。


Myöhemmin kesällä, heinäkuussa, polun vasemmalle puolelle unohdetut liljat alkoivat kukkia. Sopivana vastavärinä taustalla toimivat jalopähkämöt. Molemmat olivat toipuneet siirrosta erittäin hyvin. Taustalla näkyy myös polun pää, joka johtaa tammen taakse pionipenkin luokse.
Later at summer, in July, lilies at the left side of the path started to blossom. They got a perfect complement colour from Stachys marcantha’s blossom. You can see also to the end of the path, a bed of peonies behind the oak tree.
在七月,在步道的左边萱 开始了开花。萱的橙色反Stachys marcantha的雪青是 完美强。你也可以 见看步道到石, 哪里有芍 在栎树的后边。Penkin etuosan kesäpikkusydämessä on jo korkealla kukkia, harjaneilikat valmistautuvat kukintaan ja verihanhikkikin korottaa nuppunsa korkeiden kukkavarsien päähän. Penkin edessä nuori ’Pekka’ varttuu omenapuuksi ja aikanaan korvaa ’Syysviirun’. Vanha vänkkyrä (pari kuvaa aikaisemmin) jaksaa vielä sitkeästi puolustaa paikkaansa.
In the front end of the flower bed Dicentra formosa has flowers allready high above its foliage, Dianthus barbatus prepares to blossom and Potentilla atrosanguinea has got buds on tall stems. In front of the flower bed young ‘Pekka’ grows to become an apple tree intending to replace ‘Syysviiru’.  But the old corkscrewed trunk (few pictures ago) keeps going.
花床前面有Dicentra formosa花高叶子上边,Dianthus barbatus准备开花和Potentilla atrosanguinea有花蕾。小‘Pekka’苹果树长种和更新‘Syysviiru’苹果树。不过 ‘Syysviiru’苹果树的瓶塞钻干真强。


Kun viimein pääsen kesälomalle, on kukinta pamahtanut lähes täyteen loistoonsa. Verihanhikista kasvaa huomattavasti korkeampi kuin olin ajatellut.
When I last got to a summer holiday, the blossom is near its’ full glory. Potentilla atrosanguinea grows a lot higher than I thought.
到了我暑假开始, 和每个种子繁花。Potentilla atrosanguinea是多更高我想了。

Onneksi sen kukinta on ilmava.
Luckily its blossom is airy.它的繁花很僄。

Ei ihme, että sitä kutsutaan verihanhikiksi.
No wonder, in Finnish it is called “blood” Potentilla. 怪不得,在芬兰我们说” Potentilla

 
Varjon puolella kukkapenkkiä kasvavat penkereen reunalla karpaattienkellot ja harjaneilikat sekä sarviorvokit. Altaalle johtava polku sai viimein päällysteen kivistä. Testimielessä edellisenä kesänä tehdyt reunuskivet eivät saaneet jatkoa vielä tänä kesänä, kun en ehtinyt, mutta täällä varjon puolella ne toimivat hyvin juurimaton päällä rajauksena nurmikkoon.
On a shadow side of the bench grows Campanula carpatica, Dianthus barbata and Viola cornuta. The path to the pools got at last a cover of stones. Last summer made edges I did not continue, because of luck of the time, but it looks good here at shadows and works fine over the fabric to separate soil and lawn.
在花床的黑影分种Campanula carpatica, Dianthus barbataViola cornuta。步道到水池现在有石头。下个夏天我做了际到花床的边,不过这个夏天我不继续, 所以我没有时间。石头的际 好看的和草不种到土地。Altaiden ympärille upposi helposti kymmenen muovikassillista sorakasasta aiemmin seulomiani kiviä. Eivätkä paljut vieläkään täyty vedestä täysin, kun en osaa päättää, laitanko ne kivet vai en.
Around the pools I poured easily ten plastic bags of stones selected from the gravel pile earlier. Pools are still not filled with water, because I can’t decide whether to decorate those with stones or not.
水池的旁边我很容易置 十塑料袋石头。我以前它们筛了。还没有水池装满了, 所以我不会决定有不有石头在水池里面。


Varjossa harjaneilikka tekee pidemmän varren, joka luikertaa ensin maata myöden ja vasta sitten nostaa kärkensä valoon. Jos haluaa myöhemmin kukkivia perennoja, niitä kannattaa kokeilla varjoon. Nämä alkoivat kukkia vasta elokuun puolivälissä. Ei komeasti, mutta riittävästi. Niiden joukossa on nyt varttumassa sormustinkukan taimia ja toivon niiden loistoa kukkapenkin keskelle ensi kesälle.
In shadows Dianthus barbata grows a longer stem, which first goes against soil and then lifts buds. If you want later blossom from perennials, try to plant those to shadowy places. These will flower not until the late of August. Not overwhelming, but enough. Between them I’ve got now some Digitalis purpurea and wait for a glory of blossoms on next summer.
在黑影的地方Dianthus barbata种长。你要种子开花以后,试试 种他们黑影的地方。它们的开花不多, 不过正好以后的时间在八月。现在我也有一些Digitalis purpurea种子和希望它们下个夏天繁花。


Luonto päättää puolestani. Vettä tulee kuin aisaa. Paljut täyttyvät, halusin tai en. Lopulta täysinäisten astioiden heijastava vedenpinta saa minut lumoihinsa. Olkoot altaat pohjaltaan ilman kiviä, syvän mustina taivasta kauniisti heijastavina pintoina. Peilityyneydessään ne luovat varjoon ihmeellisen rauhan. Rusopäivänliljat ovat ehkä liian varjossa kukkiakseen, mutta niiden lehdistö antaa sopivasti veden äärelle kaipaamiani kaarevia muotoja.
Nature decided on behalf of me. It’s raining cats and dogs. Pools are filled, whether I wanted or not. I get enchanted of reflecting surface of full water pools. Let the pools be without stones, deep black and reflecting sky on water surfaces. The reflection brings amazing peacefulness to the shadows. Hemerocallis fulva is maybe in too shadowy place to flower, but leaves of it give exactly the curvy shapes I wanted near the water.
自然决定了。大雨长时间。我要不要:下雨装满水池。我见看天在潭影 。潭影很安静。可能Hemerocallis fulva是在太黑影的地方, 不过他的叶子是曲线一样我想了有水旁边。


Sateen jälkeen puhkeavat kärhöt ja kuunliljat kukkimaan. Kaikki kolme edellisenä kesänä istuttamaani kärhöä ovat elossa. ’Niobe’, Blue Angel’ ja tässä vain yhtenä kukkana havaittavissa oleva vaaleanpunainen ’Hagley Hybrid’.  Näistä ’Blue Angel’ oli pitkään karkuteillä, kunnes äkkäsin sen suikertelemasta verihanhikin lomassa kaukana lähtöpisteestään.  Ehkä ensi kesänä saan rakennettua kunnolliset riittävän korkeat tuet näille.
After the rains Clematis and Hosta beginn to blossom. All three Clematis planted last summer are alive. ’Niobe’, Blue Angel’ and ’Hagley Hybrid’, seen here only in one flower of it. ‘Blue Angel’ was for a long time hidden between Potentilla atrosanguinea plants, until I noticed it far from its’ start point. Perhaps I build a proper and high enough structure to support those.
下雨然后Clematis Hosta开花。都三个Clematis我种了前夏天生活:’Niobe’, Blue Angel’ ’Hagley Hybrid’。在照片 ’Hagley Hybrid’只有一个银红的花。很长时间‘Blue Angel’种了在Potentilla atrosanguinea的种子里面,到我它找到了。可能我应该做好和高台。

Lopuksi kärhöjen nuppuja.
To the end some Clematis buds.一些Clematis花蕾。

2014-10-11

Tammen alla – Under the oak tree – 在栎树下
Reilu vuosi sitten kesällä uudistin kukkapenkin tammen alla. Tuolloin kukkapenkin keskellä kulkeva polku tuli valmiiksi, mutta altaita ympäröivä ja penkkiä kiertävä kiveys jäi kesken. Kukkapenkin rakentamisen alkuvaiheista kerron blogikirjoituksessani Kukkamaa tammen alla.
Year ago at summer I renewed flower bed under the oak tree. I got ready pathway through the flower bed, but surrounding around the pools was left unfinished. Beginning of the story can be found in my blog under headline Flower bed under the oaktree.
一个年多前,在夏天,我更新花床在栎树下。我完成了步道花床里面, 不过地方在水池的前后不成了。我开始了告诉这个地方在我博客。我抱歉,你们找到照片,不过有了汉语很少。

Tämän kukkapenkin keskuskasvi, tammi, näyttää jo ihan oikealta puulta. Leuto talvi ei onnistunut pudottamaan kaikkia sen lehtiä. Pakkasen kuivettamia käppyräisiä lehtiä kahisi maahan vielä huhtikuussakin, kun uudet lehdet puhkesivat.
Oak tree, the center plant of this flowerbed, allready looks like a big tree. Mild winter weather did not drop all oak tree leaves. Still in April dry leaves drop down, when new leaves sprout.
栎树是中花木在花床。已经见真实树。所以温冬天的天气,都叶子没有降。还在四月干叶子降下, 时候新叶子长出。

Vesiastiat peitin talveksi, ettei vesi halkaise niitä jäätyessään.
I covered pools for winter, not to broken tanks with ice.
我用了盖在水池上,所以不要在冬天的水盆坏了。

Silti toinen astia täyttyi vedellä. Still the other pool was filled with water.
尽管盖另一水池有了水。


Näkymä herukuiden takaa. View behind the currants.
情景从黑醋栗灌木的后面

Lumen sulettua tammenalus näytti hyvin karulta. Edellisenä kesänä istutettujen perennojen lehdet olivat kuolleet ja makasivat tiiviisti maata vasten. Vain harjaneilikka talvivihreänä tarjoaa muutamia vihreitä tuppaita keskellä harmautta.
Land under oak tree it looked very bleak after snow was melted down. Last summer planted perennial’s leaves had died and layed tightly on the ground. Only Dianthus barbatus had its biennal leaves and offered some green spots in the middle of greyness.
然后雪溶化了,地方在轹树下见很暗淡。下个夏天种了多年生植物的叶子死了和休地方上。只Dianthus barbatus有两个年的叶子,它们给录色的亮点中灰色的地方。


Jätin kukkapenkin tarkoituksella selvästi nurmikkoa ylemmäksi, jotta kasvien juuret ovat talvella turvassa märkyydeltä. Mutta jo yhden talven jälkeen maa on tiivistynyt ja huomaan keon olevan matalampi kuin tavoittelin. Vaikka pohjamaan ja uuden mullan välissä on juurimatto, kulkee se kaivamiani istutuskuoppia myötäillen ja esim. kärhöille varasin yli puolen metrin syvyisen multavaran. Eli kasvuolot penkissä vaihtelevat.
I left flower bed remarkably higher than lawn to avoid roots were at wet soil at winter time. But after one winter I can see allready the soil has tighten and the ground is lower than expected. Between ground and new soil there is fabric to prevent weed grow, and it follows plant holes surface. For example there is over half a meter hole full of good soil for clematis. So conditions of growth vary.
我做了花床高一点儿比草地为了在冬天本是太湿土地里。不过已经然后一个冬天我可以见看,土地缩紧了和土地更下我想了。花床的表土有深层沃衍和薄地。

Polulle valitsin erikokoisia kiviä saadakseni siitä elävän. Varsinaiset astinkivet junttasin tukevasti maahan, että polkua on helppo kävellä. Pyöreä kivi unohtui polun kaarteeseen altaiden kiveystä suunnitellessani. Kivi jäi lopulta niille sijoilleen.
For a path I choose stones in different sizes to make the path texture look alive. Bigger stones I installed tight to the ground, so it’s easy to walk on the path. A round stone was forgotten to a path curve, when I thought how to prepare paving around the pools. And there it stands still.
我选了不同大石头为了有生看的质地在步道。我置大石头紧步道 现在很好走路。我忘记了一个圆形的石头在步道的弯子时间我设计地方水池前后。还在那里。Kevätpäivänä aurinko lämmittää maan vielä harvan lehvästön läpi. Perennat lähtevät nopeasti kasvuun. Ensimmäisenä keväänään kasvu on vielä harvaa, mutta kasvit leviävät ajan myötä.
On a spring day sun warms soil through still foliage. Perennials grow fast. On their first spring plants look small, but they will spread over time.
春天温暖,和日光去地方,所以少叶子。多年生生长很快。在他们第一年它们见看很小, 不过久而久之他们传边。


Aurinko pääsee paistamaan alueelle anivarhain aamulla, ja kesäiltaisin hyvin myöhään. Tammen jo melko laaja lehvästö varjostaa korkealta yläpuolelta, mutta myös taustalla oleva syreeniaita luo syvän varjon varsinkin kukkapenkin takaosaan. Oman varjonsa heittää valtavan kokoinen Sokerimiron, tosin vasta iltapäivästä lähtien.
To this place sun shines very early in the morning and very late in the summer evenings.  Oak tree’s quite large foliage gives shadow from high above, but also lilac hedge at the background creates a deep shadow, specially to the back part of the flower bed. A huge apple tree Sokerimiron gives it’s shadow too, but only from the late afternoon onwards.
朝阳晒很早和夏天夕阳晒真完在这个地方。地方有绿树成荫:有高轹树和长丁香藩后面的花床。也特大苹果树Sokerimiron给暗影, 不过只从午天向前。
Altaiden ympärille ja poluille asettelin pelkkiä kiviä. Näin kulkupaikat nurmettuvat hitaammin ja kasvavat rikkaruohoa vähemmän. Hyödynsin saunan lattiaremontista jääneet muutaman betonilaatan palan polun pohjaksi. On mukava kumartua ottamaan altaista kasteluvettä, kun kiveys polulla pysyy jämäkästi paikoillaan.
Around the pools and on paths I arrayed only stones, without soil. So paths grow lawn slower and there will be less weed. We had renovated our sauna and now I utilized some pieces of concrete from old floor to the path. It’s really nice to bend to take water from a pool, when path under your feet is stable.
我数组水池前后和步道上只石头。这样步道没有草。我们有了桑拿浴的整治,和我动用了一点儿石屎。为了石头在步道上稳固,我很舒服用水从水池。Varjoa syreeniaidan vieressä. Shadow beside lilac hedge.
绿树成荫丁香的旁边
 
Kiinan kieli tuottaa nyt ongelmia ja jutusta kasvaa niin pitkä, että jatkan seuraavalla kerralla.
Writing in Chinese cause now big troubles and story is long, so I continue next time.
写汉语现在很难和故事已经长, 所以我继续下个次。