2015-01-31

Yksityiskohtien harmonia – Harmony of details – 细节雍和
Suunnittelen pientä kivikkopuutarhaa villiintyneen kukkapenkin tilalle. Tämä tulee viime kesänä rakentamaani kivipenkkiä vastapäätä, polun toiselle puolen. Ajattelin asetella kasvillisuuden sekaan kiviä ja istuttaa osan kasveista astioihin. Lähdin etsimään ideoita ja vaikutteita muista blogeista ja eksyin tanskalaisen Jørn Møller Jensenin blogiin HAVETID.
Miten voi yhdessä puutarhassa olla niin paljon yksityiskohtia? Pienoismaisemia peräperään. Kelasin sivuilla kuvia kuvan jälkeen, luin postauksia toisensa perään ja yhä vain löysin uusia ideoita. Hän on yhdistellyt mielenkiintoisesti kasveja ja niiden muotoja. Puutarhassa on paljon hauskoja ideoita ja taidolla tehtyjä asetelmia.
Pienet yksityiskohdat muodostavat kokonaisuuden. Olen taas tuhansien valintojen ääressä. Mikäs sen hauskempaa!


I design a tiny rock garden to replace a wild gone flower bed. It will appear opposite of a stone bench built last summer, on the other side of path. I’ve planned to use rocks between plants and containers as seedbeds. I search ideas and inspiration to rockery from other blogs and wandered to Danish Jørn Møller Jensen’s blog HAVETID.
How can one garden have so lot of details? Tiny sceneries appear one by one. I scrolled pictures and read posts after the other, and still found new ideas. He has interesting way to combine plants and their forms. In his garden there are pleasant ideas and skilled composites.
Small details make wholeness. I’m in front of thousands of choices. What could be better!


我设计小岩石园更换莱芜在花床。我打造石庭石头的墙对面, 步道的旁边。我设计用石头和播种盆。我找了想法和灵感从其他博客,和找到了丹麦人Jørn Møller Jensen和他的博客HAVETID


怎样可以一个花园有怎么多细节?微型景色出来纷纷。我浏览照片和看提出纷纷, 和还找到新想法。他的方法用植物和植物的形象有意思。在他的花园有丰富想法。他真熟练。
小细节合成完全花园。我有千的选择。什么能是更好?


Kuvat ovat viime syyskuulta, kun kivipenkkini valmistui.
Pictures are taken on September, when my stone bench was ready.
上个九月我照片我石头床。

2015-01-24

Siemenvarasto – Seed storage – 种子贮物 
Siemeniä onkin kaksi laatikkoa!
I’ve got two boxes of seeds! 我有两个种子包

Kuka näitä siemeniä on ostanut?
Who has bought these seeds? 谁买了这些种子?

Ai, minulla on tätäkin vielä!
Oh, I still have this too! 还有这个!

Hyvä, nyt ei tarvitse erikseen tilata kangasajuruohoa.
Good, now I don’t have to order Thymus serpyllum. 现在我不需要订购Thymus serpyllum


Jokohan tänä vuonna onnistuisin hajuherneen kasvatuksessa?
Am I lucky this year with sweet peas? 我今年好命更香豌豆(Lathyrus odoratus)

Miksi ihmeessä olen ostanut asterilajitelman?
Why on earth I’ve bought an assortment of Aster? 为什么我买了Aster杂七杂八?

Kerrankin kosmoskukkaa!
For once I’ve got cosmos! 我有Cosmos bipinnatus


Jotain rapisee vielä ritarinkannusten pussissa.
There is still something rustling in the seed bag of Delphinium. 我还有种子在Delphinium包里面。

Ilmankos ei itäminen onnistunut, kun on siemenet vielä pussissa.
So that’s why seeds did not sprout; they are still in the bag. 怪不得种子不苗了他们还在包。

Mitä ovat nuo pienen pienet siemenet laatikon pohjalla?
What are these tiny seeds in the bottom of the box? 这些小种子在匣子里面是什么?


PAR. ENN. BAST FORE: 11/2012. Vieläkö lähtee?
BEST BEFORE: 11/2012. Will it sprout anymore? 保质期:11/2012。还苗吗?

Onkohan viisi vuotta sitten kerätyissä siemenissä enää eloa?
Are these seeds, picked up five years ago, still alive? 这些五年前采了种子还有生吗?

Olen näköjään kylvänyt valko- ja sinivuokon siemenet; mutta mihin?
It seems, I’ve sown wood anemone and common hepatica seeds; but where? 我看 我播种了Anemone nemorosa Hepatica nobilis不过哪里

Hyvä, että olen jättänyt tyhjät pussit etiketteineen talteen. Kirjanpitoa se on tuokin!
Good, I’ve saved empty packages with tags. Some kind of bookkeeping!   我储了空种包跟名签。这是某种的簿记


Vuosikertatilliä ja kolmenlaista basilikaa, sokeriherneitä...
Vintage dill seeds and three kinds of basil, sugar peas… 老莳萝种子,三个有别的甜豆。。。

Kuukausimansikka ei tästä pihasta heti lopu, jos nuo ovat itäneet.
If all these have sprout, here will be no lack of Fragaria vesca var semperflorens in this garden. 如果这些种子苗了,不乏在这个花园Fragaria vesca var semperflorens植物。

Jokohan tänä vuonna löytyisi härkäpavuille paikka?
Maybe this year I find a place for broad bean plants. 可能今年我找到地方到蚕豆植物。
  
Voin tilata uusia tomaatinsiemeniä: käytin kaikki siemenet loppuun viime vuonna!
I can order new tomato seeds: I used all seeds last year! 我可以订购新西红柿种子:前年我用了都种子Tervetuloa blogini lukijaksi, Pinuski!
2015-01-18

Puutarhasuunnittelu palikoin – Garden design in blocks – 花园的设计用方块

Ensin kolahtavat siemenluettelot postilaatikkoon. Sitten valoisa aika päivällä pitenee muutaman minuutin. Kohta huomaan sisäkukissa elonmerkkejä. Kaikki talven uumenissa muhineet ajatukset alkavat herätä puutarhasuunnitelmiksi. Siemenluetteloista muuten viihdyttävin ja hyödyllisin on se, jossa on vain nimeä nimen perään, kasvin kuvaus ja kasvupaikkavaatimukset.

First there are some new seed catalogues found at a mailbox. Then broad daylight lasts a few minutes longer. Soon I notice my plants inside the house start to grow. All ideas matured at wintertime wake up to garden plans. Most entertaining and usefull seed catalogues are the ones with a list of names, description of a plant and requirements for habitat.

先一些种子编目在你的信筒里面。进而大白天变一些分钟更长。近期我见看我的花卉开始长。冷天的时间长了主意都 开始睡醒。中种子编目最有趣和有用的是它们只有长清单,描述和条件的生镜。


Koska värillä on taas väliä ja siementen tilaaminen tuottaa valinnanvaikeuksia, helpotin tuskaani pelkistämällä kasvit palikoiksi. Sama palikka voi olla kokonainen puu tai ruohonkorsi, ihan miten huvittaa kuvitella. Kunhan pidän mielessäni kukinta-ajan ja kasvupaikkavaatimukset, niin homma toimii.

As colour makes a difference and it’s hard to choose seeds, I ease my pain by abstracting plants to blocks. One block can be a big tree or a stalk of hay, as it suits to my imagination. It should work; just have to keep in mind blossom and requirements for habitat.

所以颜色有多意思和我有问题 选种子,我做了抽象方块。一个方块可以是大树还是草杆, 为什么我要想。我只应该记植物的着花和条件的生镜。


Kokeeksi pätkin palikoita Fibonaccin mittasuhteiden mukaan ja vain väriä vaihtamalla sain erilaisia tunnelmia kasviryhmiin. Kuvittele jotkut ryhmät varjoon, toiset kevääseen tai vaikka avoimelle paikalle. Kasviyhdistelmiä juolahtaa mieleeni yhä enemmän, ja testasin vasta jokusen värin. 

For experiment I cut up blocks according Fibonacci and only changed colours to get various atmospheres to group of plants. Imagine some groups to a shadow, the others to spring light or to an open surface. More and more plant groups come to my mind, and I just tested few colours.

 比如我做了方块一样Fibonacci和只更颜色。这样我有在植物各种的氛围。想一些群是在暗影, 一些在春天还是在向阳的地方。我想更多植物群,和试试了只一些颜色。


No, valintojen määrä ei tällä konstilla vähene.  
Well, choices will not be reduced this way.  
啊呀,选择不减  这样。