2014-12-14

Kirsikankukkia – Cherry blossoms – 樱花
Kirsikankukkia saan odotella puoli vuotta. Olipa kesällä hetki, kun kirsikoiden kukintaan oli aikaa vielä kymmenen kuukautta – enää siis vain kuusi kuukautta! Heinäkuussa huokailin, että pian se loppuu, kaikki kukinta on ohi, nuupahtanut, kuihtunut, kadonnut,.. Aikalurjus livahtaa ohi, vaikka kuinka päätän elää.
Joko saa aloittaa siemenistä puhumisen? Vielä on viikko talvipäivän seisaukseen. Perinteisesti ensimmäinen siemenluettelo tömähtää postilaatikon pohjalle jouluviikolla. Meillä vahditaan postimiestä, ei tonttuja ikkunoiden takana.
Mikä siinä on, että pitää elää ajatuksissaan puolen vuoden päähän? Jos Suomessa ei olisi talvea, olisiko kesän kaipuu silti yhtä syvä ja riipaiseva? Aaarrggh! Tule, kevät, tule!Cherry tree will blossom after half a year. At a summer moment there was ten months to cherry blossoms – now only six months left! In July I sigh; it ends soon, blossom is over, flowers droop, faint, disappear,.. Time is a scamp to pass by, however I decide to live.
Can we talk about seeds now allready? It’s still a week to winter solstice. Traditionally first seed catalogues thumb into postbox on Christmas week. I keep an eye on postman, not on elves behind windows.
Why do I live half a year far in my thoughts? If there were no winter in Finland, were my longing for summer still as deep? Aaarrggh! Come, spring, come!还要等半年看樱花树的花。在夏天我想了还有是月:现在只六月!在七月我长叹,花都凋零和消逝。。。时间是一样鼠辈。但是我要生活时间路过。
我们已经可以谈话种子吗?只一个星期到冬至。这是传统在圣诞的星期有第一书目的种子在信筒里面。我值守邮差,不值守圣诞的金言。
为什么我想生活半年真快?我想夏天很多,可能多一点因为我们有冬天。Aaarrggh! 春天,来快!

2014-11-29

Haaste – Challenge – 我应战


Muistatko heinäkuussa etsineesi kuvia talvesta? Harvassa on minulla ne kerrat. Kesäkuvia kaipaan erityisesti niinä aamuina, kun pimeys painaa harteita ja loska kastelee kengät. Siispä otan Anun puutarhan haasteen vastaan ja esittelen kuusi kesäkuvaa.
Kuvissani näkyy tyypillinen suomalainen kesä: auringon lämpö ja sadekuuro. Viime kesänä molempia riitti.

Do you remember you had ever searched winter pictures at July? For me it happens really seldom. I miss summer pictures especially on mornings, when darkness is a weight on my shoulders and slush wets my shoes. So I take the challenge from Anun puutarha and share six summer pictures.
In the pictures you can see a typical Finnish summer: sunshine and shower of rain. Last summer we got plenty of both.

你记忆你照了在九月冬天的照相吗?我少想冬天的照片。我想夏天的照片在早上,何时很黑和我的皮鞋浃学泥上。所以我应战在Anunpuutarha和要表示六个照片从上个夏天。
在照片里你看芬兰的月令在夏天:太阳的热和下雨。下个夏天别的天气很及了。


Miehenkorkuinen harmaamalvikki kukkii pitkään heinäkuussa.
’Lavatera thuringiaca’ blossoms whole July at man high.
高一样男’Lavatera thuringiaca’有花在九月。

’Paul Farges’-kärhöllä on viehättävän punaruskea varsi.
Climber ’Paul Farges’ has attractive purplish-brown stems.
’Paul Farges’绣球藤 有紫色的茎。


Vuohenkello on tehnyt kansainvaelluksen ja sitä on kaikkialla.
’Campanula rapunculoides’ has spread all over the garden.
’Campanula rapunculoides’钟我花园遍地。

Tiikerinlilja on kuningatar.
’Lilium lancifolium’ is a gueen.
’Lilium lancifolium’是王后。


Linnèn tyttärien kesämekot haalistuivat kesän helteessä.
Linné Daughter (’Astrantia major’) had faded dresses at summer heat.
’Astrantia major’(我们叫Linné的女儿)有旧了裙子在夏天的热天气。


Hedelmäpuut tekevät puutarhan.
No fruit tree, no garden.
每有果子树 每有花园。


Mukavaa viikonloppua! Have a nice weekend! 周末快了!

Jatkakaahan Kuusi kesäkuvaa -haastetta. Please continue this challenge of Six Summer Pictures. 请下去这个六夏天照片的应战。

2014-11-22

Inspiraatio – Inspiration – 灵感Inspiraatio on pieni siemen aivojen sopukassa. Siellä se alkaa elää, kasvaa ja valloittaa mielen. Se saattaa olla aivan mitätön alku, joka saa vettä myllyyn puutarhablogeista, puutarhalehdistä ja -kirjoista, vanhoista valokuvista, kesän kaipuusta ja muistoista. Joskus inspiraatio lähtee työkaverin kahvikupista tai bussimatkalla nähdyn iäkkään rouvan hopeahapsista.

Inspiration is a small seed very deep in brains. It starts to live there, grow and take your mind. It can be a miserable small start, which gets speed from gardening blogs, magazines and books, from old photographs, longing for summer and memories. Sometimes inspiration starts from workmates coffee cup or from elderly women’s grey hair in a bus at the way home.

灵感是小种子在我头里面。种子开始生长那里和满我心。可能灵感开始从微末的意思。从花园的博客,杂志,旧照片, 可能从想的夏天还是回忆。有时候灵感开始从同人的咖啡倍还是从老人的头发在公共车。

 
Näin marraskuussa harmauden torjuntaan auttavat värit, värit ja vielä kerran värejä. Huomaan pukeutuvani mustaa vältellen. Viime viikolla minulla oli pinkkiä yllä, joten oireet ovat jo vakavat.

Against November greyness colours, colours and once more colours help. I’ve noticed I avoid wearing black clothes. Last week I had pink on, so symptoms are getting serious.

明颜色,颜色和再一次颜色有帮助到十一月的灰色。我理会了,我不用黑色的衣服。上个星期我有了粉红色的衣服。 征象很重。在芬兰十一月是最黑色的月。

 


Inspiraatio voi olla narunpätkä, aavistus tervan tuoksua tai omenan punainen kylki, pärekoppa, mummolta peritty pitsipeitto tai taulunkehykset ilman kuvaa.

Inspiration can be a short piece of string, a hint of tar odor or red cheek of an apple, a shingle basket, lace blanket inherited from grandma or picture frames without the picture.


灵感可以是丝带的小分,焦油的味道还是苹果的红色的脸颊,木瓦蓝,姥的毛毯还是相架不加。


 


Viime aikoina on aivoissani kasvanut sininen meri. Se sama meri, joka hiipii ajatuksiini jokainen marraskuu, viettää siellä talven, askarruttaa öisin, jos en saa unta. Keväällä se haihtuu savuna ilmaan, saa ehkä ostamaan pari uutta sinistä tainta puutarhaani. Tiedän, että joskus siitä kasvaa meri. 

Lately a blue ocean has grown in my brains. The same ocean, which sneaks to my thoughts every November, spends there winter, makes me think about it at nights, if I wake up. It disappears as a smoke to air, when spring comes, but it possibly makes me to buy a few blue plants to my garden. I know, some day it grows an ocean.


近来我想了蓝色的海。每个十一月这个海混入到我的心。在夜我一醒, 就想这个海。春天来,这个海烟消云散, 不够使我买一些新种子,它们有蓝色的,到我的花园。我知道,日后这些花变化蓝色的海。
Nyt se on lampareina ympäri puutarhaa – pala eteläreunalla, pala pohjoisreunalla. Ripeksitty sinne ja tänne, mutta joskus siitä tulee valtameri, jonka aallot lyövät korkeina ja syvinä, matalina ja lempeinä.

Now it is as small ponds around the garden – a piece in south part of the garden, the other in the north part. It’s been spread all around garden, but it will be an ocean one day, with high and deep waves, low and tender waves.


现在我的海是许多小泽在我花园前面—一分在南方, 一分在北方。这个海延伸了我花园全面。不过将来我要有一个大海有高波和深海, 也有温柔波。


 


Tämä inspiraatio ei ole vielä kasvanut valmiiksi puhjetakseen kukkaan. Joten kasvakoon rauhassa ja ihaillaan tulosta aikanaan.

This inspiration has not grown ready yet. So let it grow and we adore its beauty when time comes.
 
尚无这个灵感不出落了。我让灵感 生长, 和将来我们爱慕漂亮海
2014-11-15

Puutarhuri ilman käsiä – Gardener without hands – 园丁没有手
Väitän, ettei kädetöntä puutarhuria ole.

Katsokaa nyt näitä puutarhablogeja! Nehän suorastaan pursuavat tekijöidensä käsien tuotoksia.

On sukankutojaa, kranssintekijää, kortin askartelijaa, kärhötuen pystyttäjää, savipotin valajaa, ojankaivajaa, pensaan muotoon leikkaajaa, linnunpöntön rakentajaa, lankkumaalaria, raudan vääntäjää, oksan taivuttajaa, askelkivien upottajaa, sadonkorjaajaa, jouluvalojen ripustajaa…

Kaikki tämä liittyy kauneuteen, haluun koristella, luoda uutta, piristää omaa mieltä, ja muiden.

Kun osaisikin antaa riittävästi aikaa luovuudelle, kokeiluille ja hassuille ideoille. Usein päätön ajatus käsien kautta kulkiessaan saa järjellisen muodon.
Gardener without hands

I claim there is no gardener without hands.

Have a look at these gardening blogs! They well handmade outputs of gardeners.

Sock knitter, wreath maker, card hobbyist, potter, moat digger, bush cutter, birdhouse builder, plank painter, iron twister, stick bender, step stones setter, harvester, Christmas light hanger,…

All this is connected to beauty, desire to decorate, create new, cheer up you, and others.

Wish I were able to give time enough for creativity, experiment and silly ideas. Many times an idea lacking sense makes sense when gone through hands.园丁们没有手

我声称, 没有园丁上世界,他没有手。请看这些花园的博客。这些博客充满园丁做了东西。

他们可以备袜子,花圈,帖子,,鸟屋,。。也他们漆 建设,打造,收获,。。。

事情是这样:园丁们喜欢漂亮的环境,要修花园和创造新东西。园丁们想给乐趣。

我希望我有时间多一点,要是创意,要实验和也有笨注意。常常笨的注意变好,然后园丁的手做工作了。
2014-11-08

Puutarhan ongelma – Garden problem – 花园的问题
Puutarhan ongelmapaikat oli alkukesällä otsikkona Between blogissa Rikkaruohoelämää. Lueskelin tekstiä hetken ja ajattelin, että tervetuloa vaan meille ratkomaan visoja koko blogosfääri! Puutarhastani voisi jakaa haasteen toisen perään ja kirjoittaa aiheesta kokonaisen juttusarjan. Kesällä ratkaisin yhden ongelman puutarhassani.
Garden problems were a title at Between’s blog Rikkaruohoelämää at the beginning of summer. I read her text and thought in my mind; welcome to my garden the whole blogosphere to solve my problems! Here will be a challenge after another and I could write series of stories. Last summer I solved one of the problems.
Between的博客Rikkaruohoelämää她告诉花园的问题。我看她的本文和想你们都在博客世界请来我的花园和解题我的问题这里有一个挑战然后另一挑战和我可以写许多本文我的问题。下个夏天我解题一个问题。
 


Kohteenani on alasleikatun ja hyvin uuteen kasvuun lähteneen orapihlaja-aidan alusta talon pohjoispuolella. Pensasaidan pidän jatkossa melko matalana (korkeintaan 120 cm) ja erityisesti kapeana. Aiheesta aidan leikkaaminen juttua sekä kuvia reilun vuoden takaa.


My target is at north side of our house, below a down cut hedge. Luckily the hedge grows well after cutting. I try to keep it low (highest 120cm) and especially narrow. About cutting hedge and some pictures taken over a year ago.
这个地方是在我们的房子北方,在栅篱下。栅篱生张好。我希望有栅篱的最高120厘迷和很局。
一个年都我写了什么样我们削减栅篱Talon varjostaessa aita on syvässä varjossa. Iltapäivän aurinko porottaa kuumasti aidan juurelle. Illalla tien toisella puolen oleva metsikkö luo jälleen pitkät varjot aitaan. Maa viettää aidalta jyrkästi polulle ja on siten kuivaa. Maaperä on epämääräinen sekoitus kiviä, soraa, multaa ja savea. Ja rikkaruohoja!
Maaperä on vuosikymmeniä kasvanut vuohenputkea, eli kitkeminen auttaa vain hetkeksi. Sitä kasvaa myös ojassa aidan toisella puolen. Miten vaihdan maan vahingoittamatta orapihlajien juuria? Jos peitän alustan juurimatolla, miten estän vuohenputkea nousemasta runkojen väleistä? Paljonko multaa uskallan aidan juurien peitoksi laittaa? Miten estän multaa kulkeutumasta alamäkeä sateella polulle? Vai voisinko kaivaa multataskuja istutuksia varten?

Our house gives a deep shadow to the hedge at forenoon. But in the afternoon sun burns hot until sets down behind a small forest at the other side of the road and gives long shadows again. The ground slopes down, which makes soil dry. Soil is a mixture of stones, gravel, compost and clay. And weeds!
Ground has grown weed for decades, so uprooting helps only for a while. It’s weed on the other side of the hedge too. How can I replace soil with no damages on the hedge roots? Or if I use a cover of textile under topsoil, how can I prevent weeds growth between trunks? How thick cover of soil can I put over hedge roots? Or should I dig potholes for plants?

上午这个地方在我们房子后边有很阴影,在下午太阳很热。也晚上地方有阴影从小林路的旁边。地方有下坡路, 所以土壤很干。土壤有石头,石渣和黏土。也有杂草!
为了年代土壤生长莱芜,除草的土壤只短时间帮助。莱芜也在栅篱后边。什么样我可以掉换土壤? 我保健,这些句子太难写。Ajatukseni on rakentaa pihan puolelle polun reunaan kivipenger (korkeimmillaan ehkä 40 cm) ja istuttaa kasveja sen päälle ja kivien lomaan. Ensin on saatava rikkaruohot pois aidan juurelta. Päätin olla haukkaamatta liian suurta annosta ja rakentaa yhden pätkän valmiiksi.
My plan is to build a rock wall (about 40cm high) and plant some plants on it and between stones. First weed has to be taken off. I decided not to take too big work underway and to build one part ready.
我想打造墙用石头(可能40厘米),和种一些种子墙上。第一事情是除草杂草。我定了工作只一个小分完。Rikkaruohoja kertyy koko tuo jätesäkillinen. Kasassa on muutamakin kivi odottamassa ja aidan toiselle puolelle tulevaa risuaitaa. Puhdistan maan rikkaruohoista, peitän juurimatolla ja laitan vielä risumaton lappeelleen painoksi. Samalla tulee käytetyksi edes osa kertyneistä oksanpätkistä.
Plastic bag is full of weeds. In a pile there are some stones waiting to be used and a roll of sticks will be put on the other side of the hedge. When ground is cleaned, I cut a layer of fabric to prevent new weeds to grow, over a fabric layer will be a carpet of sticks. This way I utilize old dry sticks.
非常多杂草这个塑料袋 里面。也有许多势头为了用打造墙。这个步道有多杂草, 不过第一我定做石头的墙。


Testasin, miten juurimaton pätkä tulee riittämään. Ajatus on aukaista se ja viiltoja leikkaamalla ujuttaa suikaleita myös aidan runkojen väleistä toiselle puolen. Vastakkaiselta puolelta laitoin peitteen vastaavasti. Osan vanhaa multaa kärräsin nurmikolle painanteiden täyttöön ja laitoin uutta multaa tilalle. Sitten peitin juurimatolla tiiviisti painanteita myötäillen.
I checked is there fabric enough. Idea is to open it, cut to slices and draw slices to the other side of the hedge. Same way at the opposite side. I dig some old soil first to fill dips on lawn, refilled with new soil and then covered with fabric.
我考,有纺织品长足够。也对过是纺织品。 先我用了老土壤到草, 然后载新土壤

Viimein pääsen rakentamaan. Kuvasta näkyy, miten suikaleet on suoristettu aidan läpi ja kiviä laitettu painoiksi. Muurin rakennan ilman betonia. Valitsen sopivan muotoisia ja kauniin värisiä kiviä, ja innosta puhkuen asettelen niitä tiiviisti toistensa lomaan. Muurin sisään näkymättömiin ladon rumempia mollukoita. Pidän huolen, että kivet asettuvat tukemaan toisiaan ja että muuri hieman nojaa aitaan päin. Kallistuskulmaa älkää kysykö, ei ole paljoa näin matalassa muurissa. Kivien raot tiivistän mullalla ja saunaremontista jääneellä soralla. Tämä oli aivan uskomattoman hauskaa puuhaa.
At last I can start to build. You can see in the picture, how fabric is cut and slices drawn through the hedge. I build this without concrete. I’ve chosen different shaped stones in beautiful colours and set stones to the bank with enthusiasm.  Inside the bank I use a bit uglier stones. I take care stones are settled firm and the bank leans a bit backwards. Do not ask the angle, not much in this sort of low bank. All the holes I fill with new soil and gravel left over from repaired sauna. This was incredibly fun to do.
到了我可以打造。照片里你看纺织品和一些石头它上。我不用了石屎 。我选石头, 它们有好形状和漂亮的颜色。我很热情。墙的里面我置 一点更难看的石头。我照顾石头坚固和墙有一些度到藩篱。我载新土壤和石渣石头中边。这是特别开心。

Kivi kiveltä. Stone by stone. 节节。
Vaikka vuohenkello on kaunis, se on suorastaan valloittava.
Though Campanula rapunculoides is beautiful, it acts like a weed.
虽然Campanula rapunculoides漂亮,这是一样杂草。

Polun toiselle puolelle olen suunnittelemassa uutta kukkamaata vuohenkellon tilalle. Näin neuvoo Viherpiha, miten hävitetään vuohenkellon. Ensi kerralla paikalla kasvaakin kivikkokasveja sekä muita matalia kuivan paikan kasveja.
Suuri haaveeni on, että kivipenger jatkuisi matalana myös nurmikolle omenapuiden alle ja näin saisin hieman pengerretylle nurmikolle kasvualustan uusille istutuksille. Toisella suuntaa kivipenger jatkuisi hieman tontin kulmauksen ohi ja häviäisi olemattomiin talon taakse.
Ehkä nämä toteutuvat ensi kesänä.

On the other side of the path I’m planning a new flower bed to replace Campanula rapunculoides. In the future here will grow plants of dry and stony soil.
My big dream is to continue stone bank to the lawn as a low construction of a new flower bed. On the other direction stone bench will follow hedge and disappear behind the house corner.
Maybe this happens next summer.

步道对面我想有新花床在Campanula rapunculoides代替。将来这里有种子它们喜欢干和石头的土壤。
我大梦是继续石头的墙到草和有花床也那里。别的方向墙去在栅篱上到房子后边。
可能这些发生下个夏天。

Kivimuuri on valmis. Bank of stones is ready. 石头墙完了。


Mukavaa viikonloppua! Have a nice weekend! 周末好!