2014-05-11

Kiitävä aika | Running time | 时间快了


Köynnöshortensia | Hydrangea anomala susp. petiolaris


Nyt ollaan siinä vaiheessa kevättä, että jarrut pitää löytää, aika tuplata ja pikkuhetkistä ottaa kaikki ilo irti. Keväällä pieniä ihmeitä on joka nurkalla. Yksittäiset silmut, versot ja kukkanuput otan vastaan kumartuen jokaista niitä kohti. Kumarran ja kuvaan. Kohta täytyy ostaa polvisuojat, niin on konttaamisesta polvet hellänä.
Now is a moment of the spring, when I’d like to find breaks, double time and enjoy of every short moment. Spring offers tiny wonders at every corner. I bend over a single bud of a leaf, sprout or flower bud. Bend over and photograph. Soon I have to buy some kind of pads, for my knees are so tender after crawling.
这个春天的时间,我要找到为什么踩刹车, 要加倍时间和每个短时候享受享受。春天献小奇迹在每个地方。我猫腰到每个新芽还是花蕾。我猫腰和照相。未几 我要买某种的庥,所以然后我爬,膝很疼痛。

Tiukka paketti | Tight package | 赛满的包

Raparperien lehdet ovat joka kevät yhtä suuri ihme. Pienestä tiiviistä pallukasta keriytyy auki hämmästyttävässä tahdissa valtava lehti. Sitä kurttujen ja ryppyjen määrää! Pian pääsen kiisselin tekoon, tai ensimmäisen piirakan.
Rhubarb leaves are big miracles every spring. A huge leaf is opened from a small tight ball at amazing fast speed. What amount of puckers and wrinkles! Soon I can cook rhubarb kissel, or bake rhubarb pie.
每个春天大荒的叶子是大的奇迹。小赛满的团开始巨大的叶子很快。为什么许多折皱 和皱纹!不一会我可以做大荒汤还是最一的大荒派。

Päärynäpuun nuppuja | Pear tree buds | 梨树的花蕾

Eniten odotan kuitenkin hedelmäpuiden silmujen avautumista. Melko varhaisessa vaiheessa niistä näkee, onko syksyllä odotettavissa hyvä, huono vai keskinkertainen sato. Tänä vuonna omenapuista Antonovka, Sokerimiron ja Syysviiru pitävät taukoa, Kaneliomena ja Bergius tekevät runsaan määrän kukkia ja Valkeakuulas jotain sieltä väliltä. Suuri uutinen on, että muutaman vuoden vanha Pekka tekee kaksi ensimmäistä kukkasilmuaan. Päärynäpuut ja Varjomorelli ovat aivan täynnä kukkasilmuja, myös kriikuna näyttää lupaavalta. Nyt toivon yöhallojen hellittävän, tuulten olevan leppoisia ja sateiden helliä.
The most I wait for fruit tree buds to open. Quite early you can see, whether there is a good, bad or average harvest coming in the autumn. This year apple trees Antonovka, Sokerimiron and Syysviiru rest, but Kaneliomena and Bergius have a lot of flower buds, Valkeakuulas has a bit less. Big news is that few years old Pekka has its two first flower buds. Pear trees and Varjomorella are full of buds, also the damson tree looks promising. Now I hope there were warm nights, mild wind and tender rains.

Pekan eka kukkasilmu | Pekka's first flower bud
| Pekka 最一的花蕾

我等最多水果树的花蕾开门。很早我们见看,秋天我们有好,差劲还是平平的年。这个年苹果树Antonovka, Sokerimiron Syysviiru休,可是KaneliomenaBergius有许多花蕾,Valkeakuulas有点。大信息是,Pekka有它的最一两个花蕾。梨树和Varjomorelli富有花蕾, 也大马士革李树见很有为。现在我愿舒服夜,温润的刮风和雨。

Koristeomenapuun punaa | Red leaves | 红色的叶子

Kilpajuoksu rikkaruohojen kanssa on alkanut. Siivosin toissaviikonloppuna mustaherukoiden alustan vuohenputkesta ja nokkosesta, sama myllerrys viime viikonloppuna punaherukoiden alla. Siellä oli pakko vähän hillitä otteitaan, koska sinililjat ovat levinneet osittain herukoiden alle, mutta nyt jo viikon kuluttua on vuohenputki ehtinyt peittää osan niistä. Kevät on myös hulluksi tulemisen aikaa, jos haluaa mieltään vuohenputkella kiusata. Siispä menin kameroineni kevään ihmeitä taivastelemaan.
Esikko kukkii kohta | Primrose blossoms soon |
Primula 有花蕾

A race against weeds has started. I rooted out all goutweed and nettle under blackcurrant bushes on the weekend before last and last weekend under redcurrant bushes. There I had to easy a bit, because Scilla siberica has spread under currants, but now already goutweed has grown over Scillas. Spring is also time to get mad, if you let goutweed tease your mind. So I took my camera and went to wonder spring miracles.

Tiedätkö mikä lehti? | Do you know this leaf? |
你知道这个叶子吗?

赛跑开始了跟杂草。前周末我除草了都杂草和䕭黑醋栗灌木上和去周末从红醋栗上。那里我要减速, 所以Scilla siberica播了醋栗上,可是已经一个星期然后杂草比Scilla高。春天也是时间我变火大,如果我任由杂草撩我心。所以我拿我的照相机和去惊奇奇迹的春天。

Hevoskastanjan lehti on suorastaan ihme.
Horse chestnut leaf is a miracle.
Aesculus hippocastanum 的叶子就是奇迹。

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos, kommenttisi on tervetullut! - Thank you, your comments are welcome!