2014-05-27

Konttaamisen jalo taito | Noble art of crawling | 高贵艺的爬
 
Hevoskastanja, Aesculus hippocastanum
  
Kaivat kärhöille kuoppaa syvemmälle kuin laki sallii tai selkäsi antaisi periksi. Kurotat ja varot samalla polkemasta jalkojesi juuressa olevia kasveja. Puutarhanhoito on usein venymistä vartalon äärirajoilla. 
You dig a pothole for clematis deep enough (in Finland clematis needs about 50 cm soil on it to survive at winter cold) and your back meets the limits. You reach and at the same time you beware of trampling plants on your feet. Gardening is often stretching at extreme limits of your body.
你铲足够深坑洞,你要种Clematis (在芬兰Clematis要五十厘米土地下所以冬天很冷)和你背知道限。你达到和同时谨防践踏花草在你双脚的旁边。常常园艺是蹲下在你人体伸长的极限。

Tammi, Quercus robur

Konttaamalla pääsee pidemmälle. Neliveto päällä ylettyy, kun pääsee hyödyntämään koko vartalonsa pituuden. Tasapainoilukin on helpompaa neljällä kuin kahdella raajalla.
By crawling you reach further. On all fours you reach more, when you can utilize your whole body. Even your balance is better on four than on two limbs.   
爬行你达到更多。用你四肢你达到更多,所以你可以利用你一身。还你的 更好利用四肢比用两肢。

Loistoesikko, Primula Polyantha
Seuraukset ovat kaksijakoiset: saa paljon aikaiseksi, mutta jälkipyykki on melkoinen. Housunpolvet ovat kuin pahaisella pojanviikarilla. Lasten ollessa pieniä, ihmettelin miksi tyttölapselta liikeni housut kasvun myötä uudelleen käytettäväksi sukulaislapsille tai kirpputoreille, mutta pojan housuissa ei ollut polvien kohdalla enää mitään jaettavaa. Toinen meni ja nuohosi joka kolon, toinen istui nenä kirjassa ja löysi maailman sitä kautta.
Consequences are twofold: better results, but a lot of laundry later. Your trousers are like a rascal boy had used those. When our children were small, I wondered why daughter’s trousers could be given forward to relative kids or second hand shop, but on son’s trousers there was nothing left to share. The other researched every hole and the other found the whole world by sitting her nose on a book.
后果是双倍:更好效果,可是然后有许多洗衣。你的裤子一样坏包儿用了。我们孩子小了,我惊奇,为什么女儿的裤子可以给亲人的孩子还是到旧货市场,但是儿子的裤子没有什么给。另一查了每个坑洞,另一看书了和这样找到了全世界。

Kriikuna, Prunus domestica subsp. insititia

Enää en puutarhaa hoitaessani selviä pelkästään kyykkimällä. Vai liekö se kyykyssä vietetyn ajan pituus, mikä pistää selkää oikomaan? Joskus olen kyykyssä, sitten kontallani, sitten istun tukevasti takamuksellani, sitten kurottelen takamus pystyssä, kohta varmaan loikoilen kyljelläni kukkapenkin vierellä. Mitä väliä! 
I can’t do anymore gardening only by crouching. Is it only length of time spent at same position, which makes you to stand up and straighten your back? Sometimes I crouch, then crawl, then sit on my rear end, then reach standing bottom up and soon possibly I loll beside a flower bed. Who cares!
我不在可以做花园的工作只蹲下。只所以长时间在一个体委吗,你要起来和挺身?有的时候,我蹲着,然后跪着,然后稳稳地坐着,然后我屁股撅着的够东西,我估计我待一会可能会斜躺在花盆边上。那没什么!  

Mielenkiintoinen valo. Interesting light. 有意思的光。

Joskus ovat polvet mustelmilla, kun oikein läheltä yritän kuvata kasveja. Aina en tule touhutessa katsoneeksi, ja osuu kivi tai oksanpätkä polven alle.
Sometimes I get bruins on my knees, when I try to photograph plants near enough. Can’t always check, are there stones or branches under knees.
膝有熊瞎子,何时我尝试近足够照片花卉。我不可以总是查看,这里可能石头还是枝膝下。
  
Kirsikka, Prunus cerasus 'Varjomorelli'
   
Mutta jos ei kumarru, kurkota ja tunge naamaansa mahdollisimman lähelle, ei mitään huomaakaan. Moni asia on läheltä ihmeellisempi. Ihan pieniä taimen alkuja ei edes katso ohi kävellessään, ellei hieman taivu lähemmäksi. Täytyy pysähtyä niitä ihmettelemään.
But if you don’t bend at all, reach to or put your nose as near as possible, you notice nothing. Many things are more amazing when looked nearby. You don’t have a glance on tiny plants when passing by, if you don’t bend a little. You have to stop to wonder those.
但是我并不弯,达还是出你鼻尽近,你不理。许多同时更了不起,你近看。但是你过,你不理小花草,除非弯一点儿。你得息了不起那些。

Koristeomenapuu, Malus purpurea 'Profusion'

Niinhän se on elämässäkin. Moni asia jää kokematta, ellei siihen vaivaudu perehtymään. 
So it is in life too. Many things are not undergone, if you don’t bother to have a closer look at those.
这是也一样生活。许多同时不享受,除非你不计较看看近那些。 

2 kommenttia:

  1. Olet niin oikeassa! Ilman konttaamista ja nöyrtymistä jäisi moni ihana asia puutarhasta huomaamatta ja moni puutarhatyö tekemättä. akropaatin taitoja olisi tarvittu viimeksi tänään, kun koitin kuvata 10 cm korkeaa kolmilehteä ukonhattujen, pionien ja akileijojen keskeltä...

    VastaaPoista
  2. Onneksi kaikki puutarhassa ei ole maanrajassa. =) Onnea kolmilehdellesi. Hienoa, että se on lähtenyt kasvamaan.

    VastaaPoista

Kiitos, kommenttisi on tervetullut! - Thank you, your comments are welcome!