2014-06-14

Mopo hallinnassa-Moped in control-统辖轻骑 
Jatkoa juttuun ”Miten lie mopo karkasi?” to be continued...

To my English and Chinese readers: In Finland we use slange words “to lose control of the moped”. Saying means a tiny thing which grows to huge dimensions. In my earlier post about washing greenhouse glasses happened so. After all I carried everything out from the greenhouse, including compost, bricks from path, soil under the path, washed bricks, timbered,.. See pictures at link above.


Tovi siinä meni. Kasvimökin lasien pesussa, nimittäin. Osui monta muuta kiireempää asiaa väliin. Nyt voin huokaista helpotuksesta. Tomaatit, paprikat ja chilit on istutettu. Niiden väliin tökkäsin vielä muutaman jo kerran syödyn salaatin kasvamaan lisää lehtiä. Loput rucolasta ehti kuivahtaa keittiössä, mutta basilikan juuret upotan vielä tänään kasvimökin multiin. Ihan kätevää tuo vihannesten myynti poteissa  ruokamarketeissa.
It took for a while to clean greenhouse. There were many other more busy things to do in a meanwhile. Now I can heave a sigh of relief. Tomato, sweet pepper and chili plants are planted. Between them I put some lettuce plants, which I have eaten once allready, to grow more leaves. The rest of Arucula (Eruca sativa) dried up in a kitchen, but I will plant basil roots still today to greenhouse’s soil. Handy those vegetables sold in a pot at groceries.
好久去了,我开始洗我玻璃温室。我有了许多更忙东西。现在我可以松一口气。我种植了西红柿,椒和辣椒。它们中边我种植生菜,已经一个次吃了,有它们种新叶子。Eruca sativa萎缩了在厨房, 可是今天我种植罗勒(Ocimum basilicum )的本温室的土壤下。在杂货卖了生菜跟盆有意思。

Nyt vain odottelen, että tomaatit kukkivat, kasvattavat raakileet ja kypsyvät syötäviksi punakylkisiksi herkuiksi. Siihenkin joku tovi menee. Kerran yksi sukulaistäti ounasteli, pääseekö tuossa touhussa edes plussan puolelle. Oikeasti! Jäin suu auki tuijottamaan.
Now I wait, when tomato plants blossom, grow first green fruits and then tomatoes ripen to delicacy of red cheeks. That too takes a while. Once a relative aunt of mine wondered, is there after all bustle money left over the line. Really! I stared at her my mouth open.
现在我只等待西红柿着花,有未熟浆果和西红柿有红色的腮。这个也历时好久。有一次我阿姨问了,我种植西红柿,我赚钱吗。真是的!我发呆了她我口开门。


Muutamaa tomaatintainta ei eurot silmissä tai säästö mielessä kasvateta. Voi olla, että parhaimpana aurinkokesänä jonkun kolikon säästän, mutta tomaatinkasvatuksen idea ei ole tienata. Ammattitarhurit lasketaan erikseen.
Few tomato plants are not grown thinking of euros or earnings. May be, in best sunny summers I can spear a few coins, but growing tomatoes like this, idea is not to earn. Professional gardeners are not counted here.
我不种植一些西红柿植物和想欧元还是赚钱。可能,有最太阳的夏天我省一些硬币,可是种植西红柿这儿样,主意没有赚钱。这儿我不表示执业园丁。


Vastaus täti-ihmisen kysymykseen on vahva KYLLÄ. Ehdottomasti plussan puolelle menee tämä harrastus. Vesi kielellä odotan jo ensimmäistä makeaa kirsikkatomaattia tai tulisen chilin vivahdetta ruoassa. Itse kasvattaminenko tässä on parasta vai kasvun seuraaminen, uusien lajikkeiden kokeilu, uusien makujen maistelu, touhuaminen kiireettä vai luomutomaatin kasvatus? Näihin kaikkiin on vastaus KYLLÄ. Luksusta on myös iltaisin lorotella vettä janoisille taimille tai loppusyksystä viedä kynttilää mökkiin palamaan, ettei halla vierailisi. Tämä on elämys, jota ei hinnoitella rahassa.
The answer to aunt’s question is a strong YES. Absolutely this hobby gives a lot. I slobber already waiting for the first sweet cherry tomato or taste of hot chili in food. Growing by your self is best or seeing the growth, testing of new cultivars, tasting new tastes, work with no hurry or growing organic food? Answer to all this is YES. It is luxurious at evenings go to greenhouse and drizzle water on thirsty plants or at late autumn bring a burning candle to prevent first frost. This is an experience not counted in money.
我解答到阿姨的问题是对。这个爱好给很多。我已经粘涎 等待第一甜樱桃番茄还是辣椒我饭里面。你种植是最好还是你看成长,试新植物,尝新滋味,做工作安静 还是种渌色食品?这是问题都我解答是对。在晚上很豪华去到温室和浇水渴种子还是在秋天拿蜡烛到温室和避免第一秋霜。这个经历有价不可以钱。


Kasvimökin lasipinnat kiiltävät nyt puhtauttaan. Käytävän limaiset tiilet näyttävät ihan siedettäviltä pesun jälkeen. Eivätkä ole liukkaat tai kosteat, kun maakosteus ei enää pääse niihin nousemaan. Kierrän vielä narut tomaatintaimia tukemaan ja vahdin varkaita. Saisi nyt aurinko paistaa koko loppukesän.
Clear glass shines now. Slimy bricks look more tolerable after wash. And bricks are no more slippery or wet, as moisture can’t no more arise from the ground. I will still twist some lines around tomato plants for support and cut off some extra growth. I wish sun would shine the rest of the summer.
现在清玻光。砖头很好看的然后我它们洗了。也不湿,所以土地很干。我还系线西红柿的前后和剪掉一点。我想太阳的天气没个夏天。

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos, kommenttisi on tervetullut! - Thank you, your comments are welcome!