2014-10-11

Tammen alla – Under the oak tree – 在栎树下
Reilu vuosi sitten kesällä uudistin kukkapenkin tammen alla. Tuolloin kukkapenkin keskellä kulkeva polku tuli valmiiksi, mutta altaita ympäröivä ja penkkiä kiertävä kiveys jäi kesken. Kukkapenkin rakentamisen alkuvaiheista kerron blogikirjoituksessani Kukkamaa tammen alla.
Year ago at summer I renewed flower bed under the oak tree. I got ready pathway through the flower bed, but surrounding around the pools was left unfinished. Beginning of the story can be found in my blog under headline Flower bed under the oaktree.
一个年多前,在夏天,我更新花床在栎树下。我完成了步道花床里面, 不过地方在水池的前后不成了。我开始了告诉这个地方在我博客。我抱歉,你们找到照片,不过有了汉语很少。

Tämän kukkapenkin keskuskasvi, tammi, näyttää jo ihan oikealta puulta. Leuto talvi ei onnistunut pudottamaan kaikkia sen lehtiä. Pakkasen kuivettamia käppyräisiä lehtiä kahisi maahan vielä huhtikuussakin, kun uudet lehdet puhkesivat.
Oak tree, the center plant of this flowerbed, allready looks like a big tree. Mild winter weather did not drop all oak tree leaves. Still in April dry leaves drop down, when new leaves sprout.
栎树是中花木在花床。已经见真实树。所以温冬天的天气,都叶子没有降。还在四月干叶子降下, 时候新叶子长出。

Vesiastiat peitin talveksi, ettei vesi halkaise niitä jäätyessään.
I covered pools for winter, not to broken tanks with ice.
我用了盖在水池上,所以不要在冬天的水盆坏了。

Silti toinen astia täyttyi vedellä. Still the other pool was filled with water.
尽管盖另一水池有了水。


Näkymä herukuiden takaa. View behind the currants.
情景从黑醋栗灌木的后面

Lumen sulettua tammenalus näytti hyvin karulta. Edellisenä kesänä istutettujen perennojen lehdet olivat kuolleet ja makasivat tiiviisti maata vasten. Vain harjaneilikka talvivihreänä tarjoaa muutamia vihreitä tuppaita keskellä harmautta.
Land under oak tree it looked very bleak after snow was melted down. Last summer planted perennial’s leaves had died and layed tightly on the ground. Only Dianthus barbatus had its biennal leaves and offered some green spots in the middle of greyness.
然后雪溶化了,地方在轹树下见很暗淡。下个夏天种了多年生植物的叶子死了和休地方上。只Dianthus barbatus有两个年的叶子,它们给录色的亮点中灰色的地方。


Jätin kukkapenkin tarkoituksella selvästi nurmikkoa ylemmäksi, jotta kasvien juuret ovat talvella turvassa märkyydeltä. Mutta jo yhden talven jälkeen maa on tiivistynyt ja huomaan keon olevan matalampi kuin tavoittelin. Vaikka pohjamaan ja uuden mullan välissä on juurimatto, kulkee se kaivamiani istutuskuoppia myötäillen ja esim. kärhöille varasin yli puolen metrin syvyisen multavaran. Eli kasvuolot penkissä vaihtelevat.
I left flower bed remarkably higher than lawn to avoid roots were at wet soil at winter time. But after one winter I can see allready the soil has tighten and the ground is lower than expected. Between ground and new soil there is fabric to prevent weed grow, and it follows plant holes surface. For example there is over half a meter hole full of good soil for clematis. So conditions of growth vary.
我做了花床高一点儿比草地为了在冬天本是太湿土地里。不过已经然后一个冬天我可以见看,土地缩紧了和土地更下我想了。花床的表土有深层沃衍和薄地。

Polulle valitsin erikokoisia kiviä saadakseni siitä elävän. Varsinaiset astinkivet junttasin tukevasti maahan, että polkua on helppo kävellä. Pyöreä kivi unohtui polun kaarteeseen altaiden kiveystä suunnitellessani. Kivi jäi lopulta niille sijoilleen.
For a path I choose stones in different sizes to make the path texture look alive. Bigger stones I installed tight to the ground, so it’s easy to walk on the path. A round stone was forgotten to a path curve, when I thought how to prepare paving around the pools. And there it stands still.
我选了不同大石头为了有生看的质地在步道。我置大石头紧步道 现在很好走路。我忘记了一个圆形的石头在步道的弯子时间我设计地方水池前后。还在那里。Kevätpäivänä aurinko lämmittää maan vielä harvan lehvästön läpi. Perennat lähtevät nopeasti kasvuun. Ensimmäisenä keväänään kasvu on vielä harvaa, mutta kasvit leviävät ajan myötä.
On a spring day sun warms soil through still foliage. Perennials grow fast. On their first spring plants look small, but they will spread over time.
春天温暖,和日光去地方,所以少叶子。多年生生长很快。在他们第一年它们见看很小, 不过久而久之他们传边。


Aurinko pääsee paistamaan alueelle anivarhain aamulla, ja kesäiltaisin hyvin myöhään. Tammen jo melko laaja lehvästö varjostaa korkealta yläpuolelta, mutta myös taustalla oleva syreeniaita luo syvän varjon varsinkin kukkapenkin takaosaan. Oman varjonsa heittää valtavan kokoinen Sokerimiron, tosin vasta iltapäivästä lähtien.
To this place sun shines very early in the morning and very late in the summer evenings.  Oak tree’s quite large foliage gives shadow from high above, but also lilac hedge at the background creates a deep shadow, specially to the back part of the flower bed. A huge apple tree Sokerimiron gives it’s shadow too, but only from the late afternoon onwards.
朝阳晒很早和夏天夕阳晒真完在这个地方。地方有绿树成荫:有高轹树和长丁香藩后面的花床。也特大苹果树Sokerimiron给暗影, 不过只从午天向前。
Altaiden ympärille ja poluille asettelin pelkkiä kiviä. Näin kulkupaikat nurmettuvat hitaammin ja kasvavat rikkaruohoa vähemmän. Hyödynsin saunan lattiaremontista jääneet muutaman betonilaatan palan polun pohjaksi. On mukava kumartua ottamaan altaista kasteluvettä, kun kiveys polulla pysyy jämäkästi paikoillaan.
Around the pools and on paths I arrayed only stones, without soil. So paths grow lawn slower and there will be less weed. We had renovated our sauna and now I utilized some pieces of concrete from old floor to the path. It’s really nice to bend to take water from a pool, when path under your feet is stable.
我数组水池前后和步道上只石头。这样步道没有草。我们有了桑拿浴的整治,和我动用了一点儿石屎。为了石头在步道上稳固,我很舒服用水从水池。Varjoa syreeniaidan vieressä. Shadow beside lilac hedge.
绿树成荫丁香的旁边
 
Kiinan kieli tuottaa nyt ongelmia ja jutusta kasvaa niin pitkä, että jatkan seuraavalla kerralla.
Writing in Chinese cause now big troubles and story is long, so I continue next time.
写汉语现在很难和故事已经长, 所以我继续下个次。

4 kommenttia:

 1. Kaunista!
  Tammi on kyllä ihana puu, meiltä se puuttuu (ainakin vielä)...

  VastaaPoista
 2. Jos joskus istutat tammen, varaa rutkasti matkaa istutuspaikasta tontin rajoille. Jättikokoinen tammi voi halkaisijaltaan hyvinkin olla 20 m.

  VastaaPoista
 3. Upea tuo tammikukkula =) Ja etenkin tuo kivipolku näyttää hienolta

  VastaaPoista
 4. Kiitos, Jori. Laitankin kohta perään jatkoa tälle kukkulalle.

  VastaaPoista

Kiitos, kommenttisi on tervetullut! - Thank you, your comments are welcome!