2015-04-06

Uusia blogeja - Find new blogs - 找到新博客 Between antoi haasteen blogistaan Rikkaruoelämää. Kiitos!


Tällä kertaa haasteella tehdään tunnetuksi blogeja, joilla on alle tuhat lukijaa. Ensin vastataan haastajan keksimiin 11 kysymykseen, sitten keksitään 11 uutta kysymystä ja haastetaan (5-) 11 uutta bloggaajaa mukaan.

1. Oletko kirjoittanut kauan? 
Pikku ikäni. Olen julkaissut blogia reilun vuoden, mutten postauksia oikeastaan julkaisemiseksi ajattele, vaikka kaikkien löydettävissä ovatkin. Homma alkoi päiväkirjoista, jotka vähitellen muokkautuivat puutarhapäiväkirjoiksi. Jossain vaiheessa ajattelin jopa kirjoittaa kirjan, mutta ei-ammattilaisena se on aikamoinen urakka, joka on jäänyt odottamaan toteutumistaan. Sitten eläkkeellä kaivan esiin vuosikymmenten tekstit… ha-haa.

2. Omistatko kasvihuoneen?
Kyllä vain. Sain kasvihuoneen seuraavana kesänä muutettuamme omakotitaloon. Naapuri vaihtoi taloonsa uudet ikkunat ja sain vanhat ikkunalasit käyttööni.  Isä hitsasi raudasta kehikon ja irrotti taitavasti lasit pokistaan. Muutaman päivän askartelun jälkeen kasvihuone oli valmis.

3. Harrastatko puutarhamatkailua?
En varsinaisesti. Toki puutarhat muualla kiinnostavat, mutta toistaiseksi puutarhamatkailu on jäänyt lähialueisiin.

4. Mikä on puutarhasi helmi?
Ehkä vanhat omenapuut, jotka antavat oman leimansa puutarhaamme.

5. Kasvatatko itse vai ostatko valmiit taimet?
Perennat kasvatan enimmäkseen itse.  Puut ja pensaat taas ostan taimina. Paitsi hevoskastanjaa kokeilin uteliaisuuttani siemenestä ja se onnistui helposti. Puutarhan yksi parhaita juttuja on kokeileminen.

6. Oletko käyttänyt ammattilaista puutarhan suunnittelussa?
En ole. Olen ajatellut, että tämä on oma puutarhani, jossa asiat ei tarvitse olla niin tip-top. Tosin luen paljon ja etsin ratkaisuja ammattikirjallisuudesta.

7. Puutarhasi ikä?
Puutarhani on perustettu jo 50-luvulla. Olemme asuneet täällä nyt 15 vuotta. Olen siinä mielessä onnellisessa asemassa, että edelliset omistajat selvästi ymmärsivät puutarhanhoidosta ja puutarhaa oli hoidettu rakkaudella.

8. Puutarhoja, joita ihailet?
Parhaita ovat puutarhat, joissa näkyy sen omistajien kiintymys puutarhanhoitoon. Hienoissa puutarhoissa värit osuvat kohdalleen, niistä löytyy monipuolisia näkymiä ja omaperäisiä ratkaisuja.

9. Onko puutarha harrastuksesi vai työsi?
Puutarha on harrastus. Se on erityisesti kesällä ja lomilla puoli elämää. Puutarha on paikka, jonne unohtua, jossa rentoutua, jossa latautua ja virkistyä. Se on puuhamaa, testilaboratorio ja haaveiden toteutustanner.

10. Mitä muuta harrastat?
Kuten blogista näkyy, harrastan kiinan opiskelua. Blogissa yhdistin kaksi rakasta harrastusta. Kovin vakavamielistä kirjoittaminen ei ole. Jos en osaa sanoa täsmälleen, keksin toisen tavan, selitän tai kirjoitan jotain muuta.  Lisäksi harrastan sukututkimusta ja jonkin verran käsitöitä.

11. Jakaako puolisosi puutarhaharrastuksesi?
Mielenkiintomme ovat eri alueilla, mutta myös puutarhasta on löytynyt yhteistä; puutarhasta nauttiminen ja valokuvaaminen.


Haluan haastaa seuraavat bloggaajat:
Mutamäki mustikoilla (Kesätuulia)
Lapionpistoja (Kardemumma)

Samoilla kysymyksillä oikaistaan.


Between from a blog Rikkaruohoelämää has challenged me. 
BetweenRikkaruohoelämää博客挑战了我。

This time idea is to challenge blogs, which have less than 1000 readers. First you have to answer to 11 questions given to you, then give 11 new questions and challenge (5-) 11 new bloggers.
这个次意思找到博客,它们有1000少读者。第一回答11文体给你, 第二给11新文体, 第三挑战(5-) 11新博客写手

1. How long time have you written? 几长时间你写了
All my life, but have published blog texts now over an year. Actually I don’t think these were published, even though can be found by everyone. It all started from diaries, step by step texts became garden diaries. Sometimes I’ve planned to write a book, but as a non-professional it’s quite a job, so it still waits to come true. When I’m retired I will dig up all texts of decades… ha-haa.
我生活, 不过从来写了沉重。我只出版这些博客文章。其实我想这些博客文章不是出版,虽然它们是公开。我开始写日记, 步步文章变成花园的日记。我还想了写书, 不过我不是好手, 所以我等我休息了。可能然后多年代。。。ha-haa

2. Do you have a greenhouse? 你有温室吗
Yes, I have. Greenhouse was built on the following summer we moved to our house. Our neighbour had changed new windows to his house and I got the old glass windows. My father welded the frame of the greenhouse and cut glasses from the window frames. In a few days greenhouse was ready.
对。下个夏天我们搬家了, 我们建设温室。邻里有了新窗户在他的房子和他给我旧窗户。我爸爸焊接了温室的架和松开窗户的玻璃。一些天然后温室做完了。

3. Do you travel to visit gardens? 你旅行看花园吗
No. I’m interested in to see gardens abroad, but so far I’ve visited gardens only here nearby.
不对。我有意思花园在外国,不过尚无我只看了花园这里近处。

4. What is a treasure of your garden? 你花园的珍珠是什么?
Maybe old apple trees, which give own special essence to our garden.
可能老苹果树,它们给特殊的精在我们的花园。

5. Do you grow plants or use bought ones? 你种植花木还是买它们
I grow perennials mainly by myself, but buy trees and bushes as plants. Except I grew horse chestnut and it sprout easily. It’s now taller than me. One of the best things in the garden is to try to grow yourself.
多年的花我种植和买树和灌木。除外我试Aesculus hippocastanum和它已经高比我。在花园最好的东西是试 新东西。

6. Have you used professionals in the garden planning? 你用了花园的设计在你的花园吗?
No, I haven’t. I’ve thought this is my garden, where things don’t have to be precise. I do read a lot and search solutions from literature.
不用了。我想这是我花园和这里东西不要是完美。我多读书和搜寻意思从好手的文章。

7. Age of your garden? 花园几岁?
My garden is from fifties. We have lived here for 15 years. I was lucky, because previous owners obviously understood about gardening and they had taken care of garden with love.
我花园六十年多。我们这里十五年住了。我幸运了,所以花园的前主人多爱花园和好照顾它。

8. Gardens, you admire? 花园,它们你多观赏吗?
I like gardens, where you can find owners fondness to gardening. In great gardens colours are perfectly combined and there are a lot of sceneries.
我多喜欢花园,那里有颜色完美选择了。

9. Is garden your hobby or work? 花园是你的爱好还是工作吗?
Gardening is my hobby, specially at summer and at holidays. Garden is a place, where to be with your own thoughts, where get relaxed, from where to get energy and refreshed. It’s a place for hobby, tests and dreams.
园艺是我爱好,特殊在夏天和节日。在花园我可以想, 休息和有精神。这是地方爱好,试 和有梦想。

10. Have you got other hobbies? 你有别的爱好吗?
As seen in my blog, I study Chinese. In the blog I combined my two favorite hobbies. Writing in Chinese is not serious. If I can’t say it exactly, I figure out another way, explain, or write something else. I’m also interested in genealogy and do some handicrafts.
我也学习汉语。在博客我可以爱好我两个最喜爱的爱好。写汉语不太重。我不知道什么样写, 我说明还是写不一样。我也有意思家谱和手艺。

11. Does your partner share your garden hobby? 也你爱人有意思对园艺吗?
Our interests differ, but garden gives us both something common; enjoyment of garden and photographing.
我们有意思不一样的地方, 不过我们别喜欢花园和打照片。

3 kommenttia:

  1. Hei Riitta ja onnea, voitit yhden ilmaisen messulipun Lahden pihapiirimessuille! Saat lipun paikanpäältä näyttelytoimistosta messupäivänä nimeäsi vastaan; ilmoitan sinne voitostasi.

    VastaaPoista
  2. Kiitos Maria! Kävin eilen hyödyntämässä messulipun. Kivaa oli, ja mielenkiintoista. Pihapiiristä enemmän seuraavassa postauksessa.

    VastaaPoista

Kiitos, kommenttisi on tervetullut! - Thank you, your comments are welcome!