2015-01-31

Yksityiskohtien harmonia – Harmony of details – 细节雍和
Suunnittelen pientä kivikkopuutarhaa villiintyneen kukkapenkin tilalle. Tämä tulee viime kesänä rakentamaani kivipenkkiä vastapäätä, polun toiselle puolen. Ajattelin asetella kasvillisuuden sekaan kiviä ja istuttaa osan kasveista astioihin. Lähdin etsimään ideoita ja vaikutteita muista blogeista ja eksyin tanskalaisen Jørn Møller Jensenin blogiin HAVETID.
Miten voi yhdessä puutarhassa olla niin paljon yksityiskohtia? Pienoismaisemia peräperään. Kelasin sivuilla kuvia kuvan jälkeen, luin postauksia toisensa perään ja yhä vain löysin uusia ideoita. Hän on yhdistellyt mielenkiintoisesti kasveja ja niiden muotoja. Puutarhassa on paljon hauskoja ideoita ja taidolla tehtyjä asetelmia.
Pienet yksityiskohdat muodostavat kokonaisuuden. Olen taas tuhansien valintojen ääressä. Mikäs sen hauskempaa!


I design a tiny rock garden to replace a wild gone flower bed. It will appear opposite of a stone bench built last summer, on the other side of path. I’ve planned to use rocks between plants and containers as seedbeds. I search ideas and inspiration to rockery from other blogs and wandered to Danish Jørn Møller Jensen’s blog HAVETID.
How can one garden have so lot of details? Tiny sceneries appear one by one. I scrolled pictures and read posts after the other, and still found new ideas. He has interesting way to combine plants and their forms. In his garden there are pleasant ideas and skilled composites.
Small details make wholeness. I’m in front of thousands of choices. What could be better!


我设计小岩石园更换莱芜在花床。我打造石庭石头的墙对面, 步道的旁边。我设计用石头和播种盆。我找了想法和灵感从其他博客,和找到了丹麦人Jørn Møller Jensen和他的博客HAVETID


怎样可以一个花园有怎么多细节?微型景色出来纷纷。我浏览照片和看提出纷纷, 和还找到新想法。他的方法用植物和植物的形象有意思。在他的花园有丰富想法。他真熟练。
小细节合成完全花园。我有千的选择。什么能是更好?


Kuvat ovat viime syyskuulta, kun kivipenkkini valmistui.
Pictures are taken on September, when my stone bench was ready.
上个九月我照片我石头床。

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos, kommenttisi on tervetullut! - Thank you, your comments are welcome!