2015-01-18

Puutarhasuunnittelu palikoin – Garden design in blocks – 花园的设计用方块

Ensin kolahtavat siemenluettelot postilaatikkoon. Sitten valoisa aika päivällä pitenee muutaman minuutin. Kohta huomaan sisäkukissa elonmerkkejä. Kaikki talven uumenissa muhineet ajatukset alkavat herätä puutarhasuunnitelmiksi. Siemenluetteloista muuten viihdyttävin ja hyödyllisin on se, jossa on vain nimeä nimen perään, kasvin kuvaus ja kasvupaikkavaatimukset.

First there are some new seed catalogues found at a mailbox. Then broad daylight lasts a few minutes longer. Soon I notice my plants inside the house start to grow. All ideas matured at wintertime wake up to garden plans. Most entertaining and usefull seed catalogues are the ones with a list of names, description of a plant and requirements for habitat.

先一些种子编目在你的信筒里面。进而大白天变一些分钟更长。近期我见看我的花卉开始长。冷天的时间长了主意都 开始睡醒。中种子编目最有趣和有用的是它们只有长清单,描述和条件的生镜。


Koska värillä on taas väliä ja siementen tilaaminen tuottaa valinnanvaikeuksia, helpotin tuskaani pelkistämällä kasvit palikoiksi. Sama palikka voi olla kokonainen puu tai ruohonkorsi, ihan miten huvittaa kuvitella. Kunhan pidän mielessäni kukinta-ajan ja kasvupaikkavaatimukset, niin homma toimii.

As colour makes a difference and it’s hard to choose seeds, I ease my pain by abstracting plants to blocks. One block can be a big tree or a stalk of hay, as it suits to my imagination. It should work; just have to keep in mind blossom and requirements for habitat.

所以颜色有多意思和我有问题 选种子,我做了抽象方块。一个方块可以是大树还是草杆, 为什么我要想。我只应该记植物的着花和条件的生镜。


Kokeeksi pätkin palikoita Fibonaccin mittasuhteiden mukaan ja vain väriä vaihtamalla sain erilaisia tunnelmia kasviryhmiin. Kuvittele jotkut ryhmät varjoon, toiset kevääseen tai vaikka avoimelle paikalle. Kasviyhdistelmiä juolahtaa mieleeni yhä enemmän, ja testasin vasta jokusen värin. 

For experiment I cut up blocks according Fibonacci and only changed colours to get various atmospheres to group of plants. Imagine some groups to a shadow, the others to spring light or to an open surface. More and more plant groups come to my mind, and I just tested few colours.

 比如我做了方块一样Fibonacci和只更颜色。这样我有在植物各种的氛围。想一些群是在暗影, 一些在春天还是在向阳的地方。我想更多植物群,和试试了只一些颜色。


No, valintojen määrä ei tällä konstilla vähene.  
Well, choices will not be reduced this way.  
啊呀,选择不减  这样。

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos, kommenttisi on tervetullut! - Thank you, your comments are welcome!