2015-03-22

Ei piipon piippoa – Not a bulb – 并不鳞茎

Häikäisevä kevätaurinko houkutti minut pihalle kuvaamaan. Mittari näytti nollaa, mutta sitä viistävät auringonsäteet saivat sen kyllä valehtelemaan. Muutaman kuvan jälkeen oli kädet kohmeessa ja korvanlehdet punaisina. Mikä viima!
A dazzling sunshine tempted me out to photograph. Zero degrees at thermometer certainly was a lie, because sunbeams beveled it. After a few shots my fingers were frozen and ears red. What a cold wind!
阳光诱惑我外面照相。零温度在温度表错了,真冷了。然后一些照片我手指冻和耳畔冰冷。及冷了! 


Tarkoitus oli kuvata maasta nousevia sipulikukkien lehtipiippoja, mutta haaveeksi jäi. Lumi on humpsahtanut ja etupiha on paljaana, mutta varsinaisessa puutarhassa ei vielä kevättä skoolata. Reippaat yöpakkaset ja päivien lämpö ovat saaneet hangen pinnan kovaksi kuin panssari. 
I was to take photos of bulbs; only in my dreams! Snow has melted a lot and front yard is bare, but in the garden I can’t yet toast spring. Cold frost at nights and melted water at daytime have made snow blanket like armour.
我想照相鳞茎不过都没有。房子的前边雪已经熔化了,不过在花园还有多雪。在夜有零下度,在白天雪和冰熔化一点儿。


Ensimmäistä kertaa ikinä on nurmikolla laajoja jäälauttojakin. Sulaa ja jäätyy. 
First time ever there are large ice floats on the lawn. Melts and freezes again. 
最一次我们有大冰层草上。Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää: Nurmikon sulettua on mistä alkaa haravoida. Kerrankin puutarhakalusteet on jo valmiiksi kevättä odottamassa. Rautapata on saanut uuden kerroksen ruostetta ja on entistä punasävyisempi. Jänis parturoi mongolianvaahteran jälleen mieleiseensä muotoon. Paljon ne ovenpieleen unohtuneet verkot auttoivat.
What you leave behind, you will find in front of you. When soil melts under lawn, there is what to rake. Garden chairs and table already wait for spring. Iron pot has got another layer of rust and is even more reddish-brown. A hare has barbered again Acer ginnala to a shape she likes. To a door side forgotten wires didn’t help. 
你遗留工作, 然后你找到它 你的前边:应该耙, 所以许多叶子在草上。还已经有桌子和椅子在花园。也兔子 吃了我Acer ginnala,现在乔木有新形。遗忘了网在门旁边不帮助。Vesialtaiden suojat ovat vielä lumen peitossa. Tammi, omenapuut ja syreenit varjostavat paljailla oksillaan yllättävän paljon. Ihmettelen, miksi olen istuttanut ainoat sinivuokkoni puutarhan synkimpään varjoon tai miksen ole huomannut upottaa sipulikukkia keväällä ensimmäisenä avautuviin lämpäreisiin.
Water pool covers are still under the snow. Oak and apple trees and lilac bushes make a surprising deep shadow. Why I have planted common hepatica to the deepest shadow? Or why there are no bulbs planted to the spots where snow melts first?
水池上也还有雪。我惊诧什么多苹果树,栎树和丁香给影子。为什么我种植了Hepatica nobilis到最黑暗的地方在花园?还是为什么没有鳞茎在地方它们第一有熔化了土壤。


Mustarastaat, peipot ja punarinta ovat palanneet. Kunhan aurinko sulattaa varjopaikat, niin pian piipotkin pilkistävät.
Blackbird, finch and robin have arrived. When sun warms the shadows, there will be bulb leaves on the ground.
当阳光暖也黑暗的地方,我找到鳞茎。我今天看, 一些春天的鸟来了。


1 kommentti:

Kiitos, kommenttisi on tervetullut! - Thank you, your comments are welcome!